robertmistrik.sk

Member Area
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Životopis PDF Vytlačiť E-mail

Narodil som sa 13.augusta 1966 v Banskej Bystrici. O niečo neskôr som absolvoval gymnázium Jozefa Gregora Tajovského a počas štúdia som vyhral aj niekoľko krajských a okresných chemických olympiád. Po maturite v roku 1985 som pokračoval v štúdiu na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor analytická chémia. O rok na to v jeden slnečný marcový deň som si z našetrených peňazí z početných vtedajšim režimom nanútených prác v konzervárňach, ale aj z peňazí rodičov a starých rodičov, kúpil v Tuzexe počítač Atari 800XL. Tento okamih znamenal v mojom živote zásadný zlom. Počítače, programovanie, matematika sa spolu s chémiou stali mojim krásnym údelom.

Titul inžiniera som obhájil v roku 1991 diplomovou prácou, v ktorej som prezentoval univerzálny matematický model numerickej derivácie a integrácie celistvého, ale i frakčného rádu, teda zjednotené Simpsonovo pravidlo a numerickú deriváciu ľubovoľného rádu (diplomovka tu).

V tom istom roku som bol prijatý na doktorantské štúdium na Univerzite Viedeň, kde kedysi pôsobili velikáni ako Schrödinger, Freud, Popper, Gödel, Schumpeter, Hayek, alebo Ján Kollár.V roku 1994 som obhájil dizertačnú prácu na Chemickej fakulte Univerzity Viedeň. Rozpracoval som v nej grafovo teoretické a klasifikačné metódy interpretácie hmotnostných spektier, ktoré sa neskôr stali nosným programom môjho podnikania (dizertácia tu).

V roku 1995 sa za mňa vydala moja dlhoročná láska Zuzanka, ktorá krátko na to s ťažkým srdcom opustila rady Rock FM Rádia, aby sa spolu so mnou vypravila do USA. Tam som získal miesto hosťujúceho vedca (guest researcher) na mamuťom Národnom inštitúte štandardov a technológií (NIST), Gaithersburg, MD, patriaceho pod Ministerstvo obchodu (Department of Commerce), kde som viac ako dva roky vyvíjal matematické metódy pre hmotnostnú spektrometriu. V Amerike som časom pochopil, že veda je nie len krásna, ale dá sa v nej i úspešne podnikať.

Po návrate na Slovensko som v roku 1998 založil firmu HighChem, zaoberajúcu sa vedeckým výskumom a vývojom softvérových aplikácií v oblasti hmotnostnej spektrometrie, biochémie, farmácie a metabolomike. Podieľali sme sa na viacerých vedeckých projektoch, boli sme členmi medzinárodného konzorcia METAcancer zameraného na hľadanie biomarkerov rakoviny prsníka. V tomto konzorciu som bol zvolený za člena vedeckej riadiacej komisie (scientific steering comitee). V roku 2007 mi bol v USA priznaný patent na identifikáciu látok, ktorý je základom pre hľadanie nových diagnostických markerov zákerných chorôb.

Spoločne s mojimi kolegami sa nám dlhoročnou poctivou vedecko-výskumnou prácou podarilo prepracovať medzi absolútnu svetovú špičku, pričom naše riešenia našli uplatnenie vo viac ako tisícke biochemických, farmaceutických, medicínskych, kriminalistických a environmentálnych ustanovizní po celom svete. Najnovšie vyvíjame  unikátnu cloudovú databázu spektrálnych stromov s názvom mzCloud, ktorá už dnes umožňuje identifikáciu ľudských metabolitov, liečiv, dopingových látok, environmentálnych kontaminantov, drog a omamných látok. No našou hlavnou ambíciou je dosiahnutie jednej z najvýznamnejších vedeckých mét, ktorá dosiaľ nebola prekonaná. Pracujeme na projekte mapovania a spektrálneho fingerprintu metabolitov človeka. Tak ako Google zmapoval a na internete zverejnil detailné mapy našej planéty, tak my sa chystáme postupne zmapovať chemické zloženie človeka. Jedným z paradoxov modernej doby je skutočnosť, že človek sa ocitol na mesiaci, robotické vozidlá sa premávajú po mesiaci, no dodnes presne nevieme, čo nám koluje v žilách. Pretože v tak dokonalom systéme ako je ľudský organizmus nie je nič samoúčelné, informácie o chemických molekulách v nás, môžu zásadným spôsobom ovplyvniť chápanie biochémie človeka a s tým súvisiace pochopenie mechanizmu mnohých zákerných chorôb.

V roku 2009 som sa stal laureátom vedeckej ceny Hlava Roka, ceny za najvýznamnejšiu inováciu. V roku 2012 som bol zvolený do Board of Directors medzinárodnej Metabolomickej spoločnosti. Výsledky vedeckej práce pravidelne prezentujem v odborných časopisoch a na medzinárodných sympóziách.


Najkrajšia chvíľa môjho života nastala v roku 2002, keď sa nám so Zuzkou narodili dvojičky, Denisko a Danielko. Až do tohto okamihu som si myslel, že nie je nič ťažšie, ako riešiť zložité algoritmy, no prvé dva roky života našich chlapcov ma vyviedli z môjho omylu. Dnes po knihách, písaní, majstrovaní v dielni a lyžovaní je rodina mojim najväčším koníčkom.

 

Galéria

foto01 foto01 foto03

Čo už je to za krajina, v ktorej má diagnostické oddelenie servisu lepšie vybavenie ako diagnostické oddelenie kliniky?
Kamil Peteraj