Poznávam a zápasím Vytlačiť

Svet je pestrý a zložitý. Našťastie. Nechcel by som žiť v jednofarebnom a jednoduchom svete. Ten úžasne pestrý a zložitý svet nás obdarúva nie len sladkosťou bytia ale aj krásou nekonečného poznávania, možnosťou jeho skrášľovania, farbenia, je voľným priestorom osobného rozvoja.


Svet pestrých farieb prináša do života nie len krásu ale aj zložitosť problémov. Civilizovaná spoločnosť hľadá riešenia s rozumom nie hlúposťou, skúsenosťou nie experimentom, vedou nie šarlatánstvom, slušnosťou nie hrubosťou, otvorenosťou a nie kamuflážou. Hodnoty civilizácie nie sú zadarmo, nestačí ich hladkať a velebiť, o ne sa musí zápasiť.