robertmistrik.sk

Member Area
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
METACancer PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2008 sme sa s našou firmou HighChem, s.r.o., stali členmi medzinárodného konzorcia METACancer, ktoré si kladie za cieľ identifikovať nové biomarkery rakoviny prsníka.

Včasná diagnóza rakoviny je prvý predpoklad k úspešnej liečbe. Ideálnym diagnostickým postupom je hľadanie špecifických chemických látok, tzv. malých neproteínových molekúl, pochádzajúcich zo zhubného nádoru v krvi človeka. Pretože ľudský organizmus obsahuje tisíce endogénnych, ale aj exogénnych látok, je mimoriadne zložité vystopovať v tomto labyrinte, ktorý sa navyše neustále mení, patogénne procesy. Rakovinové bunky, tak ako všetky iné bunky, i keď nie sú úplne izolované jednotky, predsa len sú uzavreté a do ľudského organizmu prepúšťajú len limitovaný objem a selektívny typ molekúl. Tento fakt mimoriadne sťažuje identifikáciu látok, ktoré by bolo možné používať ako biomarkery v krvi človeka.

Konzorcium METACancer sa pokúša identifikovať a charakterizovať neznáme látky v zhubnom tkanive, ktoré sú typické pre rakovinu prsníka. Následne sa budeme snažiť identifikované látky nájsť v ľudskej plazme a stanoviť diagnostické kritéria na určenie pravdepodobnosti výskytu nádoru prsníka.

Naša firma sa bude konkrétne podieľať na štruktúrnej analýze identifikovaných markerov, na čo budeme využívať náš patentovaný postup Precursor-Ion Fingerprinting (PIF).

Výhodou malých molekúl ako biomarkerov, oproti vysokomolekulovým proteínom, je ich stabilita a rádovo jednoduchšia kvantitatívna analýza poskytujúca robustnejšiu diagnostickú metódu v klinických laboratóriách. Ich nevýhodou je komplikovanejšia kvalitatívna analýza, a pretože malé molekuly sú konečné produkty metabolizmu, je mimoriadne náročné umiestniť ich do súvislostí v biochemických procesoch.
 

Galéria

foto01 foto01 foto03

Kríza je produktívny stav. Človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy.
Max Frisch