robertmistrik.sk

Member Area
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Identifikácia neznámych látok PDF Vytlačiť E-mail

22. októbra 2008 bol akceptovaný časopisom Journal of American Society of Mass Spectrometry JASMS článok, v ktorom sme spolu s Michelle Sheldon a Timothy  Croley z Commonwealth of Virginia, USA, prezentovali ďalšie experimentálne potvrdenie novej metódy identifikácie neznámych látok (PIF – Precursor Ion Fingerprinting) vychádzajúcej z môjho patentu z roku 2004. V najbližšej dobe bude tlačou naša práca v spomenutom časopise publikovaná.

Analyzovať chemickú látku je triviálna záležitosť, pokiaľ sa jej spektrum nachádza v databáze referenčných spektier. Je to podobný princíp ako identifikácia osôb na základe odtlačku prsta. Problém nastáva, keď odtlačok prsta, v našom prípade spektrum, sa v databáze nenachádza. Dnes je známych okolo 60 miliónov rozličných, tzv. malých molekúl, no databázy hmotnostných spektier obsahujú niekoľko sto tisíc a  najnovšie majú hmotnostnospektrometrické metódy k dispozícií len niekoľko tisíc spektier. Odhaduje sa napríklad, že len ľudské telo obsahuje viac ako 100 tisíc rôznych malých, teda neproteínových molekúl, z toho databázovo podchytených je len pár tisíc. Človek už bol na mesiaci no dodnes z väčšej časti nevieme, aké chemické látky v sebe nosíme.

Náročnosť analýzy neznámej látky, ktorej spektrum sa v referenčnej databáze nenachádza je závislé od mnohých faktorov, napríklad od množstva analyzovanej látky, komplexnosti zloženia a tzv. matrice, teda prostredia, v ktorom sa látka nachádza.

Jedna z primárnych a najrozšírenejších metód na analýzu chemických látok je hmotnostná spektrometria. Jej najväčšou výhodou oproti iným metódam, napríklad NMR, je rýchlosť analýzy a citlivosť, teda schopnosť analyzovať minimálne množstvo látky, čo je v biochemických a forenzných aplikáciách často nevyhnutnou podmienkou. No v prírodných vedách neexistuje ideálna metóda a aj hmotnostná spektrometria má niekoľko ale. Hlavnou nevýhodou sú mimoriadne komplikované, priam zakódované spektrá, ktoré dešifrovať je náročné a nezriedka so súčasnými prístrojmi a počítačmi takmer nemožné.

Identifikácia chemických látok v ľudskom tele je preto úloha neľahká. Rovnako môže byť kritické spoľahlivé určenie zloženia neznámej látky použitej v chemickom teroristickom útoku. Ďalšou oblasťou, kde je dôležité analyzovať molekuly, je farmaceutický priemysel, v ktorom je identifikácia produktov metabolizmu účinných látok kľúčovou metódou pre vývoj nových liečiv.

V roku 2004 som patentoval novú efektívnu metódu určenia chemickej štruktúry látok, tzv. malých molekúl, pomocou hmotnostnej spektrometrie. Postupne bola táto metóda podrobená experimentálnej validácii a výsledky sme spolu s kolegami z rôznych inštitúcií prezentovali na mnohých vedeckých fórach. Vyššie spomenutá publikácia je ďalším experimentálnym potvrdením uvedenej metódy. V nej sme zámerne analyzovali chemicky komplikované zlúčeniny, menovite deriváty heroínu, kodeínu a iných alkaloidov, aby sme potvrdili životaschopnosť predmetnej metódy aj v netriviálnych prípadoch.  

Spoluautori publikácie, Michelle Sheldon a Timothy Croley, sú pracovníci hlavného štátneho laboratória na kontrolu toxických, návykových a iných nežiaducich látok v americkom štáte Virginia (Commonwealth of Virginia, Department of General Services, Division of Consolidated Laboratory Services). Ich laboratórium je súčasťou siete laboratórií zapojených v programe chemickej bezpečnosti USA.

 

Galéria

foto01 foto01 foto03

Socializmus a sloboda sa definične vylučujú.
Friedrich August Hayek